Om LED-ljus

Vi befinner oss i ett paradigmskifte där belysningsarmaturer med LED som ljuskälla håller på att ta över från halogen- och urladdningsljuskällor.

Bakgrund

Från 1 september 2021 gäller nya ekodesignkrav (EU 2019/2020) och nya generationen energimärkning (EU 2019/2015) för belysning. Det innebär bl.a. att halogenlampan kommer att förbjudas.

Här kan du läsa mer om gällande krav på belysning på Energimyndighetens webbplats

Det nya ekodesignkravet kan du hitta här på EUR-Lex

När detta blev känt utlöste det en proteststorm bland teatrar och ljussättare i hela Europa. Man menade att kvaliteten, främst färgåtergivningsförmågan, på LED-strålkastare inte kunde mäta sig med den hos halogenljus. Detta i sin tur ledde till att det i ekodesigndirektivet finns vissa undantag för halogenljuskällor med socklar i armaturer som är vanliga för scenbelysning.

Under 2019 arrangerades en workshop på Riksteatern i Hallunda där vi bl.a. jämförde två lika scenuppsättningar med LED respektive halogenljus.

2020 bildades EESU, energieffektiv scen och utställningsbelysning. EESU var ett samarbetsprojekt för att påskynda och hjälpa processen mot mer energieffektiva lösningar inom områdena scenkonst och utställningsdesign. Målet var att kravställa vitt LED-ljus. Projektet finansierades av Energimyndigheten. (Mer om EESU)

Ljusskolan – 7 pedagogiska filmer om ljus

En serie filmer som tar upp viktiga aspekter av ljus och informerar om, hur vi med belysning kan påverka rummet och miljön. Serien riktar sig till både konsumenter, fastighetsägare, arkitekter, beställare, utbildningar och andra som vill få tips och lära sig mer om ljus och belysning.

Se filmerna på Youtube

Introduktion
Lektion 1: Ser du ljuset?

Vad är ljus och varför är ljus så viktigt?

Lektion 2: Hur känns ljuset?

Hur förmedlas känslan i rummet av ljus och hur påverkar ljuset vårt dagliga liv?
Vilka egenskaper är viktiga att tänka på för att skapa så bra ljusmiljöer som möjligt?

Lektion 3: Skapa ett bra ljus – placering

Hur mycket ljus behöver vi och hur ska vi placera belysningen i rummet?
Varför behövs både funktions-, omfälts- och dekorativt ljus i en och samma rum?

Lektion 4: Skapa ett bra ljus – färg och ton

Hur påverkar belysningen känslan, färgerna och materialen i rummet?
Hur kan vi definiera rätt ljuskvalitet?

Lektion 5: Ljus bortom seendet

Ljus hjälper oss att se men det påverkar oss även biologiskt, styr våra hormoner och dygnsrytm. Vad är viktigt att tänka på i frågeställningar om ljus och hälsa?

Lektion 6: Det hållbara ljuset

Hur planerar vi våra ljusmiljöer så att rätt belysning finns där och när det behövs?
Hur kan tekniken hjälpa oss att använda så lite energi till belysning som möjligt?
Varför och hur ska vi tänka för att få produkternas hela livslängd med i beräkningarna?

Lektion 7: Enheter, begrepp och teknik

Här summerar vi viktiga enheter och begrepp som används vid belysningsplanering.
Vad betyder färgåtergivning, hur beräknar vi bländning och beskriver vi ljusets
livslängd på ett korrekt sätt?