Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på TEATERTEKNIK Peter Hallin AB 556228–8614

Allmänt
För Teaterteknik AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Teaterteknik AB:s verksamhet är Peter Hallin personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

 Kategori  Uppgifter  Laglig grund
 Kund  Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter,
fakturainformation, köphistorik, dialoghistorik
 Rättslig förpliktelse
 Leverantör  Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter,
fakturainformation, leveranshistorik, dialoghistorik
 Rättslig förpliktelse
 Prenumerant på
nyhetsbrev
 Namn, e-postadress  Avtal

Personuppgiftsbiträden
För utskick av nyhetsbrev anlitar vi Paloma med vilka vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal. Tredjelandsöverföring förekommer inte.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.
Vill du inte längre prenumerera på våra nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig nederst i nyhetsbrevet.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Peter Hallin som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.
info@teaterteknik.se
08-6409290

 Läs mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) på Datainspektionen.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.
Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats.

www.teaterteknik.se