Att välja LED-strålkastare för "vitt" ljus

Belysningsområdet inom scenkonst och utställningar befinner sig i en stor förändringsprocess. LED-tekniken möjliggör nya sätt att använda armaturer i såväl design- som effektsyfte. Tekniken ger även fördelar som minskad kostnad i energiförbrukning och lång livslängd.

En LED-armatur kan ha fler egenskaper än motsvarande strålkastare med halogen som ljuskälla.

Ny teknik innebär även nya utmaningar och ställer nya kunskapskrav på de som ska besluta om val av nya LED-strålkastare.

Denna sida är en inledande guide till val av LED-strålkastare för vitt ljus som t.ex. frontljus eller utställningsljus.

För mer omfattande information kan du läsa mer på vår sida om ljus.

Val av strålkastartyp

Fresnelstrålkastare

Enkel strålkastare med fresnel-lins. Ljusbildens storlek varieras genom att ljuskällan flyttas i förhållande till linsen.

Fresnelstrålkastaren producerar en ljuskägla som ger ett jämnt ljusfält med mjuka kanter och tillåter accentbelysning utan att producera skarpa kontraster mellan den upplysta ytan och det omgivande området.

 

Strålkastare med fresnel-lins

PC Strålkastare (Plankonvex / prismakonvex)

Som en fresnelstrålkastare men med en plankonkvex lins.

PC-strålkastaren producerar en ljusstråle som ger mer definierade kanter och en större koncentration av ljus än fresnelstrålkastaren.

PC-strålkastaren rekommenderas normalt för användning i applikationer där kontrasten mellan ljus och skugga behöver vara mer definierad.

Strålkastare med plankonvex-lins

Profilstrålkastare

Profilstrålkastaren projicerar en skarp ljuskägla som kan maskas fyrkantig med spadar. Den kan även förses med gobo eller irisbländare. Strålkastaren kan utrustas med fast optik (med en lins) eller med två linser för att erhålla en zoomfunktion.

Profilstrålkastare med fast optik/spridningsvinkel

Profilstrålkastare med variabel spridningsvinkel – zoom

Val av belysningsstyrka

Belysningsstyrka (E), även Illuminans, anges i lux (lx) och är ett mått på det ljusflöde som träffar en yta. (lumen/m2).

Belysningsstyrkan beror i huvudsak på tre faktorer

 • Ljusstyrkan, ljuset från en ljuskälla i en bestämd riktning. Anges i candela (cd)
 • Avståndet mellan strålkastaren och det som ska belysas.
 • Spridningsvinkeln på ljuset som alstras av strålkastaren

Ljusstyrkan beror av strålkastarens konstruktion och val av LED-modul.
Idag finns det LED-strålkastare med effekter från 20 W till 700 W.

Belysningsstyrkan avtar med avståndet i kvadrat.
Om man fördubblar avståndet mellan ljuskällan och en belyst yta blir belysningsstyrkan en fjärdedel av den ursprungliga.

Spridningsvinkel på strålkastaren kan antingen vara fast eller reglerbar, vanligtvis kallad zoom.
Ju smalare spridningsvinkel desto högre belysningsstyrka och vice versa. Ju vidare spridningsvinkel desto lägre belysningsstyrka.

Att skapa "vitt" ljus

För att skapa vitt ljus med LED kan man använda olika tekniker.
Vanligast är att man har en blå eller lila lysdiod försedd med ett lyspulver som omvandlar strålningen till vitt ljus.
Andra tekniker är att genom additiv färgblandning skapa vitt ljus, till exempel genom blandning av rött, grönt och blått ljus (RGB).

För scen- och utställningsbelysning tillverkas armaturer med:

 • en vit ljuskälla med en bestämd korrelerad färgtemperatur (CCT)
 • två vita ljuskällor med bestämda korrelerade färgtemperaturer som brukaren steglöst kan skifta mellan
 • tre eller flera färgade ljuskällor som genom additiv färgblandning kan skapa ett ”vitt” ljus.

Dessa olika sätt att alstra ljus har sina respektive för- och nackdelar

En LED-armatur med enbart en vit ljuskälla ger oftast bättre färgåtergivningsförmåga (färgfidelitet) än flera ljuskällor med olika färger som blandas till vitt. En vit LED-ljuskälla blir även mindre till ytan, vilket skapar bättre optiska förutsättningar.

En armatur med flera LED-ljuskällor i olika färger skapar fler möjligheter att åstadkomma andra designintentioner än bara hög färgåtergivningsförmåga (färgfidelitet). Med en armatur med flera färger kan man uppnå mer subjektiva designintentioner, som att skapa en viss stämning eller framhålla vissa ytfärger framför andra. Dessa flerfärgsarmaturer har en större LED-ljuskälla (på grund av fler dioder i en matris), vilket kan leda till sämre optiska egenskaper. Armaturen kan också bli tyngre och dyrare, samt dra fler kontrollkanaler.

Fördjupning

Ljusbild fresnelstrålkastare

Ljusbild PC-strålkastare

Ljusbild profilstrålkastare

Avståndslagen

Lag som beskriver belysningsstyrkan som en funktion av avståndet (r) från ljuskällan. Belysningsstyrkan avtar med avståndet i kvadrat. Om man fördubblar avståndet mellan ljuskällan och en belyst yta blir belysningsstyrkan en fjärdedel av den ursprungliga.

Additiv färgblandning

Additiv färgblandning, eller optisk färgblandning, är blandning av ljus med olika färg. Primärfärgerna som används är oftast rött, grönt och blått.

Exempel på färgblandningar:

 • Varmvit, kallvit (TW, tunable white)
 • Röd, grön, blå
 • Röd, grön, blå, vit
 • Röd, grön, blå, vit, amber
 • Röd, grön, blå, amber, cyan, lime
 • Röd, grön, blå, amber, cyan, lime, varmvit, kallvit

Läs mer - hämta fördjupningsmaterial