Stagemaker SR

Stagemaker SR med dubbla bromsar som standard
D8+ klar genom att reducera lyftkapacitet till hälften

 • 125 Kg
 • 160 Kg
 • 250 Kg
 • 320 Kg
 • 500 Kg
 • 800 kg
 • 1000 Kg
 • 1600 Kg
 • 2000 Kg
 • 2500 Kg

  Läs mer (pdf)
  Se video
  Till Stagemakers webbplats