Showtec, ACT


ACT Fresnel 50W
ACT Fresnel 20W
ACT 50 Profil 50 W
ACT Flod RGBW 80W