TEATERTEKNIK AB
Medarbetare
Miljöpolicy
Kontakt

TEATERTEKNIK är medlemmar i:

LLB -
Svensk
Branschorganisation
för upplevelseteknik


SIS,
Swedish Standards Institute

SEF -
Sveriges EXPOförbund


TEATERTEKNIK är ansluten till:

Stockholms Handelskammare

SafeTrade


FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar


Rapporterar till:


Kemikalieinspektionen


TEATERTEKNIK är idag ett av skandinaviens ledande belysningsföretag.

Sedan starten 1976 står företaget på tre ben: försäljning, uthyrning, design & produktion av ljus för teater och teaterliknande verksamheter.

En mix som har gett TEATERTEKNIK erfarenheter inte bara om produkterna och deras användande utan också om olika kunders skiftande behov och utnyttjande av ljus.

FÖRSÄLJNING

TEATERTEKNIK representerar ett stort antal av världens ledande tillverkare av belysningsutrustning. Vi kan därför erbjuda produkter till rätt pris och med rätt prestanda för olika ändamål.

Genom TEATERTEKNIKs breda internationella kontaknät är företaget också väl informerat om den internationella belysningsbranchen och kommande nyheter.
UTHYRNING

TEATERTEKNIKs uthyrningslager är ett av Sveriges största. Med en kilometer tross, tusentals strålkastare, dataljusbord, rökmaskiner, effekter och discoljus är TEATERTEKNIK väl rustat att lösa alla belysningsbehov.

DESIGN & PRODUKTION

TEATERTEKNIKs uppdragsverksamhet omfattar såväl belysning som tillfällig scenmekanik för teater och teaterliknande verksamhet.

Sedan början av 80-talet arbetar TEATERTEKNIK inte bara med traditionella scenframträdanden utan lika mycket med olika företags skiftande aktiviteter i Sverige och Europa. Det kan vara t.ex mässor, konferenser, bolagsstämmor och event